Verhelderingen

Met mijn gedachten als mooie lichte wolken rond mijn hoofd… Hoe fijn was de coaching die ik mag krijgen bij mijn opleiding! Het is zo prettig in gesprek te zijn met iemand die niet alleen luistert, maar ook aan een half woord genoeg heeft om te begrijpen. Die vragen stelt waardoor de gedachten om mij heen draaien als luchtige wolken…

Over pro-actief en reactief zijn. Over wensen en doelen. Over zelf ontwikkeling en professionalisering. En over stappen zetten. Durven, doen. En mijzelf neerzetten.

Ik ben ervan overtuigd dat je taalgebruik kan helpen om jezelf sterker, zekerder te voelen. Om jezelf neer te zetten.

Als je iets ‘nog niet’ kan, geeft dat ruimte voor ontwikkeling, voor groei. Als je iets ‘niet’ kan, dan voelt dat zo definitief.

Toch merkte ik tijdens de coaching, dat acceptatie van ‘niet’ ook ruimte geeft. Door acceptatie kan ik mijn hulpvraag beter formuleren. En daardoor lukte het ook om mijzelf neer te zetten!

Wat een kansen heb ik voor mijzelf gecreëerd door de stap naar @novilotalent te zetten!

#helderenco #talentbegeleiding #gedragsspecialist #basisonderwijs #voortgezetonderwijs #indeklas #buitendeklas #thuisbegeleiding #ookvoorpapaenmama #begaafd #coaching #kindercoaching #groeimindset #jezelfmogenzijn #geloveninjezelf #ikzieje #ikhoorje