Gedragsspecialist

Een gedragsspecialist kan onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel deskundig begeleiden in het omgaan met kinderen met specifieke gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen. Passend Onderwijs De laatste jaren krijgt de wisselwerking tussen het gedrag van de leerling, zijn prestaties en zijn welbevinden steeds meer aandacht. Dit is deels het gevolg van ontwikkelingen als Weer Samen Naar School en Passend…